Over de Beursvloer

Wat is een Maatschappelijke Beursvloer?

Netwerken, nieuwe (andere) contacten, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage leveren aan ‘de stad’.

Beursvloer Almere is een netwerk-event waarbij ondernemers en non-profit organisaties met elkaar in contact komen. Doel is het uitwisselen van vraag en aanbod. Ondernemingen beschikken over kennis, materialen en menskracht en hebben vaak behoefte aan nieuwe netwerken, maatschappelijke betrokkenheid of inspiratie. Non-profit organisaties beschikken over die contacten en bieden verbinding met de maatschappij en zij hebben behoefte aan ondersteuning van praktische of theoretische aard. Het is een prachtige win-win kans [voordelen]

Vraag & aanbod

Wat de één over heeft of graag wilt bieden, is voor de ander zeer gewenst. Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Deze matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materialen, faciliteiten, creativiteit. Om matches te realiseren, is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. Daarmee gaan zij de Beursvloer op.

Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen. [spelregels]  [voorbeelden]

  Ontmoeting

  Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe allianties worden gesloten. Allianties die naast concrete activiteiten leiden tot betrokkenheid, inspiratie en plezier. [voordelen]

  Aanmelden

  Wil je meedoen aan de beursvloer zonder een vraag of aanbod vooraf te plaatsen
  Meld je nu aan via onderstaande link

  Aanmelden

  Volg ons op Facebook

   
   

  Recent Vraag & Aanbod

  Vraag

  aanvraag ondersteuning verkrijgen inventaris

  Stichting BWA heeft tot doel de huisvesting te realiseren voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, die zelfstandig kunnen wonen, waarbij wonen en zorg dus ontkoppeld is.

  Aanbod

  Advies en ondersteuning

  KNHM laat burgerinitiatieven en sociale ondernemingen groeien. Dit doet KNHM met een adviseursnetwerk bestaande uit 200 vrijwilligers en 200 Arcadis-medewerkers.

  Vraag

  Skelterbaan Jeugdland Buiten

  Hulp gevraagd voor de realisatie van onze nieuwe skelterbaan voor de kinderen van Jeugdland Buiten.

   

  Beursvloer wordt mede mogelijk gemaakt door:

   

  Alex Strooisma Webdesign & Development

  Ik wens alle deelnemers een succesvolle Beursvloer Almere toe. Door de website te mogen bouwen hoop ik een steentje bij te dragen in het vinden van de juiste Match.

  Mooi Zo Goed Zo

  Mooi Zo Goed Zo (De Schoor) zoekt vanuit bewonerswensen, Almeerse stichtingen en verenigingen naar verbindingen met het bedrijfsleven. De Beursvloer is MZGZ in de hoogste versnelling! Wij werken daar graag aan mee.

   

  VMCA

  Beursvloer Almere is een bewezen succesvolle manier om organisaties en bedrijfsleven in Almere samen te brengen, het maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en samen te werken aan een duurzame samenleving.

  Gemeente Almere

  Almeerse Uitdaging

  De beursvloer is precies waar de Almeerse Uitdaging voor staat. Als we iets doen voor elkaar worden we er allemaal beter van. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente, mensen en omgeving.

  VBA

  De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, vóór ondernemers en door ondernemers. De VBA opereert geheel onafhankelijk en informeert over actuele zaken in Almere die de bedrijfsvoering van ondernemers aangaat. Zij komt op voor de belangen van ondernemers en zorgt voor een sterk lokaal en regionaal ondernemersklimaat. Door de grote hoeveelheid leden en haar uitgebreide netwerk is de VBA de plek om contact te leggen met collega ondernemers. De succes en de kracht van de VBA wordt bepaald door haar leden. Als het goed gaat met de bedrijven in de stad, dan kan het niet anders dat dit ook moet uitstralen naar de hele stad, in al haar geledingen. Het spreekt dan ook vanzelf dat de VBA de maatschappelijke beursvloer, waar vele VBA leden aanwezig zullen zijn, van harte ondersteund.

  Rabobank

  Bij Rabobank zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid en het economische klimaat in Almere. De Beursvloer vervult in dat kader een significante rol bij het samenbrengen en toegankelijk maken van uiteenlopende organisaties.