Over de Beursvloer

Helaas de Beursvloer Almere 2018 is al geweest! We zijn druk met de voorbereidingen voor 2019.
De Beursvloer Almere werd dit jaar georganiseerd door Gemeente Almere, Almeerse Uitdaging, De Schoor/Mooi Zo Goed Zo, Rabobank, VBA en VMCA. 

Wil je niet een heel jaar wachten? Neem dan contact op met een van de partners van de Beursvloer Almere.

 • VMCA (vrijwillige inzet personeel) 
 • Almeerse Uitdaging (aanbod vanuit bedrijfsleven) 
 • Mooi Zo Goed Zo (vragen van bewoners(organisaties), verenigingen en stichtingen en maatschappelijke organisaties) 

Zij matchen het hele jaar door bedrijfsleven aan bewoners(organisaties), verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties!

Wat is een Maatschappelijke Beursvloer?

Netwerken, nieuwe (andere) contacten, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage leveren aan ‘de stad’.

Beursvloer Almere is een netwerk-event waarbij ondernemers en non-profit organisaties met elkaar in contact komen. Doel is het uitwisselen van vraag en aanbod. Ondernemingen beschikken over kennis, materialen en menskracht en hebben vaak behoefte aan nieuwe netwerken, maatschappelijke betrokkenheid of inspiratie. Non-profit organisaties beschikken over die contacten en bieden verbinding met de maatschappij en zij hebben behoefte aan ondersteuning van praktische of theoretische aard. Het is een prachtige win-win kans [voordelen]

Vraag & aanbod

Wat de één over heeft of graag wilt bieden, is voor de ander zeer gewenst. Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Deze matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materialen, faciliteiten, creativiteit. Om matches te realiseren, is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. Daarmee gaan zij de Beursvloer op.

Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen. [spelregels]  [voorbeelden]

  Ontmoeting

  Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe allianties worden gesloten. Allianties die naast concrete activiteiten leiden tot betrokkenheid, inspiratie en plezier. [voordelen]

  Aanmelden

  Wil je meedoen aan de beursvloer zonder een vraag of aanbod vooraf te plaatsen
  Meld je nu aan via onderstaande link

  Aanmelden

  Volg ons op Facebook

   
   

  Recent Vraag & Aanbod

  Vraag

  Meedenken over het spel 'Verhalentafel' bij VINDplaats Zenit

  In het in 2019 te bouwen amfitheater van archeologische VINDplaats Zenit wordt een Verhalentafel gemaakt (zie andere vraag tijdens deze Beursvloer).

  Aanbod

  Advertorial (redactioneel artikel) in Almere DEZE WEEK

  Plaatsing van Advertorial (redactioneel artikel met een foto) over uw organisatie geschreven door een van onze journalisten en geplaatst in Almere DEZE WEEK

  Vraag

  Bouwbegeleiding en realisatie Amfitheater VINDplaats Zenit

  In 2019 gaat archeologische VINDplaats Zenit in Almere Buiten een heus amfitheater bouwen! Hiervoor zoeken wij iemand die bouwbegeleiding tot aan de realisatie op zich wil nemen.

   

  Beursvloer wordt mede mogelijk gemaakt door:

   

  Alex Strooisma Webdesign & Development

  Ik wens alle deelnemers een succesvolle Beursvloer Almere toe. Door de website te mogen bouwen hoop ik een steentje bij te dragen in het vinden van de juiste Match.

  Mooi Zo Goed Zo

  Mooi Zo Goed Zo (De Schoor) zoekt vanuit bewonerswensen, Almeerse stichtingen en verenigingen naar verbindingen met het bedrijfsleven. De Beursvloer is MZGZ in de hoogste versnelling! Wij werken daar graag aan mee.

   

  VMCA

  Beursvloer Almere is een bewezen succesvolle manier om organisaties en bedrijfsleven in Almere samen te brengen, het maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en samen te werken aan een duurzame samenleving.

  Gemeente Almere

  Almeerse Uitdaging

  De beursvloer is precies waar de Almeerse Uitdaging voor staat. Als we iets doen voor elkaar worden we er allemaal beter van. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente, mensen en omgeving.

  VBA

  De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, vóór ondernemers en door ondernemers. De VBA opereert geheel onafhankelijk en informeert over actuele zaken in Almere die de bedrijfsvoering van ondernemers aangaat. Zij komt op voor de belangen van ondernemers en zorgt voor een sterk lokaal en regionaal ondernemersklimaat. Door de grote hoeveelheid leden en haar uitgebreide netwerk is de VBA de plek om contact te leggen met collega ondernemers. De succes en de kracht van de VBA wordt bepaald door haar leden. Als het goed gaat met de bedrijven in de stad, dan kan het niet anders dat dit ook moet uitstralen naar de hele stad, in al haar geledingen. Het spreekt dan ook vanzelf dat de VBA de maatschappelijke beursvloer, waar vele VBA leden aanwezig zullen zijn, van harte ondersteund.

  Rabobank

  Bij Rabobank zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid en het economische klimaat in Almere. De Beursvloer vervult in dat kader een significante rol bij het samenbrengen en toegankelijk maken van uiteenlopende organisaties.